Z myślą o ekologii

Nasza Spółka znalazła się wśród najbardziej dynamicznych firm w Polsce.

Spośród 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw, których wyniki finansowe w styczniu 2018 r. zbadał Instytutu Europejskiego  Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2017 uzyskało 609 firm branży usługi komunalne, bo ich wartość rynkowa  wzrosła o więcej niż 10 proc.


Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., prowadzi Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Przez dwanaście lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce. Jest już dostępny najnowszy ranking dynamicznych firm według wartości rynkowej w okresie marzec 2015 – marzec 2016 według metodologii, opracowanej przez Instytutu Europejskiego Biznesu w grudniu 2005 r.
Dane do badań polskich firm dostarczyły wywiadownie InfoCredit i Bisnode. W rankingu poniżej są wyliczenia Instytutu Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych w grudniu 2017 r. przez wywiadownię InfoCredit, która przekazała dane finansowe 61 112 przedsiębiorstw. Do analizy zostały wybrane te firmy, które w 2015 miały minimum 100 tys.  złotych przychodów netto, wykazały zysk, a wartość ich kapitału była dodatnia.
Instytutu Europejskiego Biznesu policzył ich wartość rynkową na koniec marca 2015 i koniec marca 2016 przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Wysoka wycena rynkowa przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzięła się z bardzo wysokiego wskaźnika C/Z na giełdzie w Warszawie w marcu 2016 r. – wyniósł 41,5.


ProNatura uplasowała się na 564. pozycji z 4. lokatą spośród bydgoskich firm. Zmierzona wartość rynkowa w marcu 2015r. w tys. zł.  to 118470, a wartość rynkowa w marcu 2016r. w tys. zł. – 136363; Dynamika wartości rynkowej od marca 2015 do marca 2016 w proc./wzrost o 15 procent!

[na podstawie: www.europejskafirma.pl; fot.: www.pixabay.com]