Z myślą o ekologii

Odpady zielone – nadal zbieramy wnioski o podstawienie specjalnych pojemników. 

W związku z licznymi pytaniami naszych Klientów, informujemy że termin 31 marca, który został zapisany na harmonogramach odbioru odpadów w sektorach obsługiwanych przez nasza spółkę, nie jest obligatoryjny. Oznacza to, iż można w późniejszym okresie zgłaszać potrzebę podstawienia pojemników na odpady zielone. Zapraszamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z Biurem Obsługi Klienta.

Przypominamy o zasadach odbioru odpadów zielonych. Więcej informacji na temat systemu odbioru odpadów komunalnych znajdziecie Państwo na stronie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy www.odpady.czystabydgoszcz.pl.

Zabudowa jednorodzinna
1.    Odbiór odpadów zielonych odbywa się bez dodatkowych opłat.
2.    Chęć odbioru odpadów zielonych właściciele domków jednorodzinnych powinni zgłaszać bezpośrednio firmie obsługującej dany sektor miasta. Nie ma potrzeby zgłaszania każdego wywozu, wystarczy jedno zgłoszenie, by firma ujęła daną nieruchomość w harmonogramie wywozu tych odpadów.
3.    Właściciele nieruchomości, którzy dokonają zgłoszenia, wyposażeni zostaną w pojemnik na odpady zielone o pojemności 240 l. Jeżeli pojemność ta nie będzie wystarczająca, odpady zielone można umieścić w workach zakupionych przez mieszkańców. Zostaną one również bezpłatnie odebrane. Należy jednak pamiętać, aby w workach znajdowały się wyłącznie odpady zielone.
4.    Odbiór odpadów zielonych w zabudowie jednorodzinnej odbywa się co 7 dni w okresie od 15 kwietnia do 31 października oraz co 14 dni w okresie od 1 listopada do 15 grudnia.
5.    Odbiór odpadów zielonych realizowany jest zgodnie z harmonogramem dostarczonym mieszkańcom .


Zabudowa wielorodzinna
1.    Odbiór odpadów zielonych odbywa się  bez dodatkowych opłat.
2.    Chęć odbioru odpadów zielonych właściciele nieruchomości/administratorzy zabudowy wielorodzinnej powinni zgłaszać bezpośrednio firmie obsługującej dany sektor miasta najpóźniej w terminie 3 dni przed datą odbioru tych odpadów.
3.    Odbiór odpadów zielonych w zabudowie wielorodzinnej odbywa się 15 razy w roku w terminie od 15 kwietnia do 15 grudnia.
Zasady odbioru odpadów zielonych reguluje Uchwała nr XI/141/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu  świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.