Sprawozdanie z realizacji „Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku” za rok 2015.

Jest to już drugie tego typu opracowanie, pokazujące stopień zaawansowania realizacji zadań zapisanych w tym najważniejszym dokumencie rozwojowym naszego miasta, uchwalonym przez Radę Miasta Bydgoszczy w dniu 27 listopada 2013 roku.

Sprawozdanie jest wynikiem kilkumiesięcznych prac, związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem szczegółowych informacji zebranych z Wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz innych instytucji, mających wpływ na rozwój Bydgoszczy.

Link do strony poświęconej aktualizacji Strategii www.strategia.bydgoszcz.pl.