Biuro Obsługi Klienta

Lokalizacja:        

ul. Wojska Polskiego 48                  

85-825 Bydgoszcz                         

(budynek Hotelu "Chemik").

Godziny pracy:

poniedziałek    7.30 - 15.30

wtorek              7.30 - 17.00

środa               7.30 - 15.30

czwartek          7.30 - 15.30

piątek               7.30 - 14.00

Infolinia: 52 522 22 88

e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl

Obsługiwane sektory:

 • Sektor II: Bydgoszcz Wschód, Siernieczek, Brdyujście, Nowy Fordon
 • Sektor IV: Bielawy, Bocianowo, Śródmieście, Stare Miasto
 • Sektor V: Czyżkówko, Flisy, Okole, Piaski, Smukała Janowo Opławiec, Osowa Góra
 • Sektor VI : Miedzyń, Prądy, Wilczak, Jary, Błonie
 • Sektor VII: Górzyskowo, Szwederowo
 • Sektor VIII: Wzgórze Wolności, Glinki, Rupienica, Wyżyny

 

Pobieranie worka BIG BAG

Pobieranie worka Big Bag odbywa się przez stawienie się pobierającego w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wojska Polskiego 48. W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje jeden bezpłatny Big Bag w roku na lokal mieszkalny. Worek przeznaczony jest do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontu lokalu mieszkalnego, na który został pobrany. Worek należy zgłosić do zwrotu w ciągu 30 dni licząc od dnia pobrania pod nr tel. 52 522 22 88 lub mailem klient@pronatura.bydgoszcz.pl

UWAGA - Dotyczy odbioru bezpłatnego worka BIG BAG. W przypadku budynków wielorodzinnych (kamienice, bloki) niezbędne jest posiadanie pisemnego potwierdzenia ilości osób zgłoszonych do wywozu odpadów komunalnych w danym lokalu mieszkalnym (wymiar opłat, naliczenie czynszu, oświadczenie administratora lub zarządcy budynku). W przypadku posesji jednorodzinnej, potwierdzenie ostatniej wpłaty za wywóz nieczystości.

Należy także okazać dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość) pobierającego worek.

Osoba upoważniona:

BIG BAG może odebrać osoba nie zamieszkująca w lokalu, na który jest pobierany worek. W takim przypadku przed pobraniem worka należy:

 • złożyć upoważnienie zawierające następujące informacje:
 1. datę wystawienia upoważnienia,
 2. imię, nazwisko osoby upoważnionej,
 3. adres lokalu mieszkalnego, na które pobierany jest worek,
 4. imię, nazwisko, osoby upoważniającej,
 5. podpis upoważniającego.
 •  umowę najmu oraz rachunek potwierdzający dokonywanie opłat za wywóz nieczystości lokalu, na który pobiera się BIG BAG
 • okazać dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość) pobierającego worek.

POBIERZ: Upoważnienie BIG BAG

 

Worki BIG-BAG dla sektorów II i V należy odbierać w Biurze Obsługi Klienta przy ul.Inwalidów 45 (tel. 52 342 74 40).

 

Płatny worek BIG BAG

Spółka Pro Natura oferuje dla firm oraz osób fizycznych, pobierających drugi i kolejny worek w roku, BIG BAG płatny. Koszt pobrania worka to 350 zł brutto. Umowę wykonania usługi odbioru odpadów poremontowych w worku Big Bag należy podpisać w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wojska Polskiego 48, gdzie otrzymuje się worek. Opłatę należy dokonać gotówką lub kartą płatniczą. Usługa świadczona jest wyłącznie na terenie sektorów obsługiwanych przez spółkę Pro Natura (Sektor IV: Bielawy, Bocianowo, Śródmieście, Stare Miasto, Sektor VI: Miedzyń, Prądy, Wilczak, Jary, Błonie, Sektor VII: Górzyskowo, Szwederowo, Sektor VIII: Wzgórze Wolności, Glinki, Rupienica, Wyżyny).

POBIERZ: Cennik za odbiór z unieszkodliwianiem płatnego worka BIG BAG przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. (od 1.03.2020 r.)

Worki BIG-BAG dla sektorów II i V należy odbierać w Biurze Obsługi Klienta przy ul.Inwalidów 45 (tel. 52 342 74 40).

 

Odpady zielone

Zgodnie z uchwałą Nr XI/140/15 § 4 pkt 5 lit c w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszcz, odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego oznakowanych napisem „ODPADY ZIELONE”. Od 2016 miasto Bydgoszcz odstąpiło od segregowania odpadów zielonych w workach. Chęć posiadania pojemnika należy zgłosić w Biurze Obsługi Klienta Pro Natura, pod numerem infolinii lub w wiadomości e-mail.

Odbiór odpadów zielonych poza sezonem: ProNatura odbiera odpady zielone na podstawie obowiązującego w mieście Regulaminu, w terminie od 15.04 do 02.12 każdego roku. Odbiory odpadów zielonych w tym okresie realizowane są w ramach uiszczanych przez Mieszkańców opłat za odbiór odpadów. Informujemy, iż jeśli zaistnieje potrzeba odbioru odpadów zielonych poza ww. okresem, można to zrobić opłatnie, zgodnie z cennikiem. Wystarczy zgłosić się do BOK celem podpisania umowy i uiszczenia stosowanej opłaty.

 

Odpady budowlane i remontowe

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.czystabydgoszcz.pl

  

Usługi kontenerowe

POBIERZ: Cennik za odbiór z unieszkodliwianiem odpadów w kontenerach KP7 przez MKUO ProNatura Sp.z o.o.

 

PRONATURAL - nawóz organiczny

Informujemy, iż ze względu na na trwającą epidemię Covid-19, sprzedaż nawozu dla klientów indywidualnych jest zawieszona. Próbki tym samym w BOK rozdawane nie będą.

Więcej...

 

Odbiór odpadów z kwarantanny

Rekordy zakażeń koronawirusem sprawiają, że coraz więcej osób przebywa na kwarantannie oraz samoizolacji. Przypominamy, jak wygląda procedura odbioru śmieci z nieruchomości objętych kwarantanną.

Jedną z najważniejszych kwestii, dla osób przebywających na kwarantannie jest to, że nie muszą martwić się o organizowanie odbioru ich śmieci. To Sanepid przekazuje wszystkie niezbędne dane adresowe, najpierw do MOPS, a ten informuje spółkę ProNatura.

ProNatura odbiera odpady z miejsc kwarantanny w całej Bydgoszczy. Odbiór odpadów  następuje w godzinach nocnych pomiędzy godz. 22.00 - 6.00 w dni robocze. Częstotliwość odbioru odpadów z danej lokalizacji wynosi nie rzadziej niż raz na 7 dni. Dokładny termin ustalany jest telefonicznie z pracownikami ProNatury.

Mieszkańcy Bydgoszczy, którzy przebywają w izolacji lub na kwarantannie domowej mogą uzyskać informacje o procedurze i częstotliwości odbioru odpadów bytowych oraz zgłosić ProNaturze ewentualne reklamacje i uwagi, kontaktując się z infolinią tel. 52 522 22 88.

Ewentualne uwagi czy reklamacje dotyczące odbioru odpadów od mieszkańców należy zgłaszać do Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej (ROPS Szwederowo - tel. 52 321 63 48). 

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych