Z myślą o ekologii

Biuro Obsługi Klienta

Lokalizacja:        

Ul. Wojska Polskiego 48                  

85-825 Bydgoszcz                         

(budynek Hotelu "Chemik").

 

Godziny pracy:

poniedziałek      7.30 - 15.30

wtorek               7.30 - 17.00

środa                7.30 - 15.30

czwartek            7.30 - 15.30

piątek                7.30 - 14.00

Infolinia: 52 522 22 88

e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl

Obsługiwane sektory:

  • Sektor VI : Miedzyń, Prądy, Wilczak, Jary, Błonie
  • Sektor VII: Górzyskowo, Szwederowo
  • Sektor VIII: Wzgórze Wolności, Glinki, Rupienica, Wyżyny

Pobieranie worka BIG BAG

Pobieranie worka Big Bag odbywa się przez stawienie się pobierającego w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wojska Polskiego 48. W zamian za uiszczaną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi przysługuje jeden bezpłatny Big Bag w roku na gospodarstwo domowe. Worek przeznaczony jest do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontu lokalu mieszkalnego, na który został pobrany. Worek należy zgłosić do zwrotu w ciągu 30 dni licząc od dnia pobrania pod nr tel. 52 522 22 88 lub mailem klient@pronatura.bydgoszcz.pl

UWAGA - Dotyczy odbioru bezpłatnego worka BIG BAG. W przypadku budynków wielorodzinnych (kamienice, bloki) niezbędne jest posiadanie pisemnego potwierdzenia ilości osób zgłoszonych do wywozu odpadów komunalnych w danym lokalu mieszkalnym (wymiar opłat, naliczenie czynszu, oświadczenie administratora lub zarządcy budynku). W przypadku posesji jednorodzinnej, potwierdzenie ostatniej wpłaty za wywóz nieczystości.

Należy także okazać dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość) pobierającego worek.

Osoba upoważniona:

Worek może pobrać osoba nie będąca członkiem gospodarstwa domowego. W takim przypadku przed pobraniem worka należy:

  • złożyć upoważnienie zawierające następujące informacje:

- datę wystawienia upoważnienia,

- imię, nazwisko, PESEL osoby upoważniającej,

- adres gospodarstwa domowego, na które pobierany jest worek,

- imię, nazwisko, PESEL osoby upoważnianej,

- podpis upoważniającego.

  •  umowę najmu oraz rachunek potwierdzający dokonywanie opłat za wywóz nieczystości lokalu, na który pobiera się BIG BAG
  • okazać dowód osobisty (lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość) pobierającego worek.

Załączniki:

  • Formularz do pobrania worka big bag.

Płatny worek BIG BAG

Spółka Pro Natura oferuje dla firm oraz osób fizycznych, pobierających drugi i kolejny worek w roku, BIG BAG płatny. Koszt pobrania worka to 160 zł (brutto). Umowę wykonania usługi odbioru odpadów poremontowych w worku Big Bag należy podpisać w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Wojska Polskiego 65, gdzie otrzymuje się worek. Opłatę należy dokonać gotówką. Usługa świadczona jest wyłącznie na terenie sektorów obsługiwanych przez spółkę Pro Natura (Sektor VI: Miedzyń, Prądy, Wilczak, Jary, Błonie. Sektor VII: Górzyskowo, Szwederowo. Sektor VIII: Wzgórze Wolności, Glinki, Rupienica, Wyżyny).

Odpady zielone

Zgodnie z uchwałą Nr XI/140/15 § 4 pkt 5 lit c w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bydgoszcz, odpady zielone zbierane są w pojemnikach koloru brązowego oznakowanych napisem „ODPADY ZIELONE”. Od 2016 miasto Bydgoszcz odstąpiło od segregowania odpadów zielonych w workach. Chęć posiadania pojemnika należy zgłosić w Biurze Obsługi Klienta Pro Natura, pod numerem infolinii lub w wiadomości e-mail.

Odbiór odpadów zielonych poza sezonem: ProNatura odbiera odpady zielone na podstawie obowiązującego w mieście Regulaminu, w terminie od 15.04 do 02.12 każdego roku. Odbiory odpadów zielonych w tym okresie realizowane są w ramach uiszczanych przez Mieszkańców opłat za odbiór odpadów. Informujemy, iż jeśli zaistnieje potrzeba odbioru odpadów zielonych poza ww. okresem, można to zrobić opłatnie, zgodnie z cennikiem. Wystarczy zgłosić się do BOK celem podpisania umowy i uiszczenia stosowanej opłaty.

Usługi kontenerowe

Więcej...

PRONATURAL - nawóz organiczny

W Biurze Obsługi Klienta wydajemy bezpłatnie worki z nawozem organicznym PRONATURAL. W przypadku tzw. "zakupu na wagę", prosimy o zapoznanie się z warunkami Więcej...

Załączniki:
Pobierz plik (FORMULARZ BIG BAG.doc)Formularz BIG BAG[ ]28 kB
Pobierz plik (upoważnienie.pdf)upoważnienie.pdf[ ]155 kB