Zarząd:

Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu

Jarosław Bańkowski - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Piotr Tomaszewski

Andrzej Kaliski

Krzysztof Ogrodowicz