Zarząd:

Konrad Mikołajski - Prezes Zarządu

Jarosław Bańkowski - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza:

Maria Wasiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Ogrodowicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Andrzej Kaliski - Członek Rady Nadzorczej