Z myślą o ekologii

Gazele Biznesu 2017: zdobyliśmy 6. miejsce w rankingu wojewódzkim oraz 2. spośród bydgoskich firm.

W pierwszej dziesiątce znalazły się tylko 3 bydgoskie podmioty (kolejność według notowania) – Enpire, ProNatura i KLG. Jest to więc dla nas duże wyróżnienie! W klasyfikacji wojewódzkiej liderami są: Enpire Ł. Wojciechowski, Artano, Swimer Łuasz Otremba. Przed ProNaturą uplasowały się: Expobud i Biochem-Polska.
„Gazele Biznesu” to najpopularniejsze i najstarsze zestawienie najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm.  Projekt realizowany jest przez dzienniki ekonomiczne należące do grupy wydawniczej Bonnier. W Polsce ranking sporządza dziennik "Puls Biznesu", nieprzerwanie od 2000 roku (…). W każdej edycji rankingu badane są wyniki firmy za pełne trzy poprzedzające lata. W bieżącej edycji weryfikowane były wyniki osiągnięte w okresie 2014, 2015 i 2016.
„Gazelą” może zostać firma, która spełnia kryteria, m.in. takie jak: rozpoczęcie działalności przed rokiem 2014 i jej nieprzerwane prowadzenie do dziś, przychody ze sprzedaży w roku bazowym 2014 mieszczące się w przedziale pomiędzy  3 a 200 mln złotych, wzrost przychodów ze sprzedaży z roku na rok w latach 2014-2016 (w przypadku ProNatury to ok. 235 proc.), działalność bez odnotowania straty w latach 2014-2016.  O miejscu firmy na liście rankingowej decydował wyrażony w procentach przyrost obrotów, osiągnięty w ciągu trzech badanych lat (2016 vs. 2014).
 [źródło: www.pb.pl/gazele]