Wiodący na rynku polskim producent instalacji do przetwarzania różnych rodzajów odpadów - Sutco-Polska Sp. z o.o., zmodernizuje Stację Segregacji Odpadów przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy. We wtorek 23 stycznia w siedzibie Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania odpadów ProNatura Sp. z o.o. podpisano umowę między stronami.

Pierwszy etap prac obejmie montaż dwóch separatorów (fotopneumatycznego, separatora metali żelaznych i nieżelaznych), a także przebudowę kabiny sortowniczej oraz przenośnika taśmowego.

- To dla nas bardzo ważna inwestycja, gdyż w wyniku modernizacji SSO podniesie się efektywność w procesie wysortu surowca ze zmieszanych opakowań odpadowych produkowanych przez mieszkańców Bydgoszczy. Cieszymy się więc, że pracami zajmie się tak solidny i doświadczony wykonawca – mówi Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura.

Sutco-Polska jest częścią grupy Sutco, w skład której wchodzą jeszcze cztery kolejne przedsiębiorstwa: Sutco RecyclingTechnik w Niemczech, Sutco UK w Wielkiej Brytanii, Sutco Iberica w Hiszpanii oraz Sutco Brasil w Ameryce Pd. Od 1999 roku Sutco-Polska działa aktywnie na rynku w naszym kraju, tworząc koncepcje linii technologicznych do przetwarzania odpadów i poszerzając każdego roku grono swoich zadowolonych klientów.

Wykonawca modernizacji instalacji ProNatury został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość inwestycji wynosi 4 661 700 zł brutto.