Z myślą o ekologii

Wiodący na rynku polskim producent instalacji do przetwarzania różnych rodzajów odpadów - Sutco-Polska Sp. z o.o., rozpoczął prace modernizacyjne Stacji Segregacji Odpadów przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy należącej do ProNatury. Pierwszym etapem jest montaż separatora fotopneumatycznego oraz przebudowa kabiny sortowniczej i przenośnika taśmowego.


Separator fotopneumatyczny będzie służył do automatycznego wybierania tworzyw sztucznych, tzw. „petów”, w podziale na kolory oraz papieru. Skutkiem tego będzie zwiększenie poziomu recyklingu oraz poprawa warunków pracy osób obsługujących sortownię - zamiast wybierać surowce ze strumienia odpadów, będą tylko doczyszczać wybrane przez separator surowce z nieczystości.
ProNatura chce docelowo (w ramach tzw. „dużej modernizacji”) zainstalować 17 separatorów (fotopneumatyczne, balistyczne – rozdzielające frakcje lekkie od ciężkich, a także na metale żelazne i nieżelazne).
Prace rozpoczęły się od przywiezienia i rozładunku wyprodukowanych elementów, a następnie obecne linie Stacji zostaną rozmontowane, by na ich miejsce mogły trafić nowe, bardziej rozbudowane i zaawansowane technicznie. Powstała już część konstrukcji, na których wkrótce umieszczone zostaną podnośniki taśmowe. Zakończono już też większość instalacji elektrycznych niezbędnych do pracy nowych urządzeń. Zakończenie modernizacji linii technologicznej sortowni odpadów ma planowo nastąpić 23 sierpnia 2018 roku.
- To dla nas bardzo ważna inwestycja, gdyż w wyniku modernizacji SSO podniesie się efektywność w procesie wysortu surowca ze zmieszanych opakowań odpadowych produkowanych przez mieszkańców Bydgoszczy – mówi Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura.
Sutco-Polska jest częścią grupy Sutco, w skład której wchodzą jeszcze cztery kolejne przedsiębiorstwa: Sutco RecyclingTechnik w Niemczech, Sutco UK w Wielkiej Brytanii, Sutco Iberica w Hiszpanii oraz Sutco Brasil w Ameryce Pd. Od 1999 roku Sutco-Polska działa aktywnie na rynku w naszym kraju, tworząc koncepcje linii technologicznych do przetwarzania odpadów i poszerzając każdego roku grono swoich zadowolonych klientów.
Wykonawca modernizacji instalacji ProNatury został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Wartość inwestycji wynosi 4 661 700 zł brutto.
Stacja Segregacji Odpadów jest jedną z kluczowych instalacji prowadzonych przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. Uruchomiona w 2003 roku jest zasadniczym ogniwem procesu odzysku odpadów opakowaniowych dla miasta. Od 1 stycznia 2016 roku do SSO trafiają tylko odpady ze zbiórki selektywnej.