stopka unijna

Kolejny ważny moment na budowie nowej hali sortowni odpadów. W ramach Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami zakończono montaż głównej konstrukcji stalowej hali.  W dalszym ciągu trwają prace związane z montażem konstrukcji drugorzędnej.  Na skończonych fragmentach rozpoczęto  montaż okładzin dachowych hali. W trakcie realizacji są  prace związane z montażem  ścian wiat magazynowych. Trwa przygotowanie do wykonania bram  wjazdowych i konstrukcji kanału technologicznego. Po wschodniej strony hali zakończono  już montaż zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych. W toku są prace związane z poprowadzeniem przyłączy po stronie zachodniej. Równolegle trwa budowa infrastruktury socjalnej. Aktualnie murowane jest II p budynku w którym mieścić się będą szatnie i sanitariaty. Trwają przygotowania do wykonania stropu budynku i montażu instalacji kanalizacyjnych.

15 11 01 3