stopka unijna

W ramach realizacji Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami powstaje nowa hala sortowni odpadów wraz z zapleczem socjalnym, wiatą magazynową, zbiornikiem na wodę opadową, placami i drogami wewnętrznymi, stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

W ostatnich dniach stycznia zakończono tynkowanie wnętrz budynku zaplecza socjalno-administracyjnego. Trwa przygotowanie do wylewania posadzek w pomieszczeniach. W toku jest montaż warstwy termoizolacyjnej na ścianach zewnętrznych budynku. Zakończono już montaż poszycia ścian bocznych hali sortowni. W kolejnych etapach przewidziane są m.in. montaż świetlików, naświetli bocznych oraz instalacja bram wjazdowych. Kontynuowane będą prace związane z budową dróg transportowych oraz wykończeniem murów oporowych w zasobni. Rozpocznie się także przygotowanie do wykonania posadzki przemysłowej na hali. Prace te przebiegać będą dwuetapowo; rozpoczną się w części technologicznej, a zakończą na zasobni.

 IMG 2040 kopia

IMG 2034 kopia