stopka unijna

W ramach realizacji Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. w Bydgoszczy” na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami powstaje nowa hala sortowni odpadów wraz z zapleczem socjalnym, wiatą magazynową, zbiornikiem na wodę opadową, placami i drogami wewnętrznymi, stacją transformatorową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną.

W pierwszych dniach lutego rozpoczęto m.in. montaż naświetli bocznych oraz montaż bram wjazdowych. W kolejnych tygodniach kontynuowane były prace związane z budową dróg transportowych oraz wykończeniem murów oporowych wewnątrz hali. Zakończono prace związane z termoizolacją dachu, montażem świetlików i montażem konstrukcji wiat magazynowych. Rozpoczęto wykonywanie systemu odwadniania liniowego, który umożliwi odprowadzenie wód opadowych z rejonu boksów surowcowych. Rozpoczęto wykonywanie fundamentu pod zbiornik oraz regulację studni. Stolarka okienna została wykonana w 90%. Wykonano przyłącze kanalizacji deszczowej. W trakcie realizacji jest przyłącze kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęto także wylewanie posadzek przemysłowych.

1

2

3