Z myślą o ekologii

Podczas sesji rady miasta (3.11.2010) bydgoscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za budową spalarni jako kluczowej inwestycji ochrony klimatu. 

Podczas sesji rady miasta (3.11.2010) bydgoscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za budową spalarni jako kluczowej inwestycji ochrony klimatu.

Wszyscy radni biorący udział w głosowaniu jednogłośnie i bez zastrzeżeń przyjęli "Plan Ochrony Klimatu i Adaptacji do Skutków Zmian Klimatu" dla miasta Bydgoszczy. Celem projektu jest wypełnianie zobowiązań zmierzających do ochrony klimatu, zgodnie z ustaleniami protokołu z Kioto oraz polityką energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej. Projekt zawiera szereg rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, wykorzystywania źródeł zielonej energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych z terenu miasta o blisko 20%. Jego kluczowym elementem jest budowa spalarni odpadów, która przyczyni się do ograniczenia ilości składowanych odpadów, a tym samym zredukuje emisję szkodliwych gazów z tego sektora. Podczas utylizacji opartej o najnowsze, warte kilkaset milionów złotych, a przede wszystkim bezpieczne dla środowiska technologie, produkowana będzie również zielona energia. Tym samym realizacja Planu i budowa spalarni przyniesie nie tylko wymierne korzyści ekologiczne ale także oszczędności w wydatkach na prąd i ciepło.

Strategię ochrony klimatu wspólnie z Bydgoszczą realizują miasta partnerskie: Regio Emillia (Włochy), Padwa (Włochy) i Girona (Hiszpania).