Bydgoska ProNatura będzie ściśle współpracować z włoską spółką Silea SpA, która zarządza instalacją przekształcania odpadów w Lecco we Włoszech. 17 marca podpisane zostało porozumienie. Zawarcie takiego partnerstwa przez bydgoską spółkę jest kolejnym dowodem na to, iż Bydgoszcz pozostaje niezmiennie krajowym liderem w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. 

     W czwartek 17 marca w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Bydgoszczy podpisano porozumienie, którego przedmiotem jest współpraca bydgoskiej spółki ProNatura oraz włoskiej SILEA SpA na rzecz wymiany wspólnych doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska. Sygnatariuszami porozumienia byli: Mauro Colombo, prezes SILEA SpA, Marco Peverelli, dyrektor generalny SILEA SpA oraz Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura i Dariusz Gręzicki, wiceprezes zarządu. W ramach jego realizacji strony zobowiązały się do regularnej wymiany doświadczeń w zakresie bieżącej eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów oraz prowadzenia edukacji ekologicznej dla mieszkańców.

     - To ważny moment dla ProNatury, współpraca z tak doświadczonym partnerem i liderem w skali Europy to zaszczyt, ale i ambitny cel. Chcemy, by pobyt przedstawicieli włoskiej spółki SILEA w naszym mieście stał się inspirujący dla jeszcze większej ilości pól współpracy. Wierzę że dzięki podpisanemu porozumieniu nasza współpraca się wzmocni oraz zainspiruje nas nowymi możliwościami. W praktyce oznacza to, że dzięki wsparciu takiego partnera, ProNatura może pracować jeszcze bardziej efektywnie – powiedział Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura.

     - Porozumienie jest swoistym zwieńczeniem naszych dobrych relacji. W ubiegłym roku część kadry ProNatury odbyła szkolenia w Lecco, co pozwoliło na błyskawiczne wdrożenie nowych pracowników Spółki do obsługi naszej instalacji, która przez ostatnie miesiące przed otwarciem pracowała już przecież w trybie tzw. rozruchu. Instalacje są w do siebie podobne pod względem rozwiązań technologicznych – ekoelektrociepłownia w Lecco została również zbudowana przez firmę Termomeccanica Ecologia SpA – wyjaśnił Dariusz Gręzicki, wiceprezes zarządu

    Silea SpA powstała w dniu 1 lipca 1995 roku w wyniku przekształcenia konsorcjum międzygminnych utylizacji odpadów stałych, które zostało założone w 1972 roku. Firma, której kapitał zakładowy jest utrzymywany w całości przez gminy, obsługuje prowincję Lecco. Sam zakład mieści się w gminie Valmadrera w bezpośrednim sąsiedztwie malowniczo położonej alpejskiej miejsowości Lecco, nad jeziorem o tej samej nazwie.  Silea jest właścicielem zakładu termicznego przekształcania odpadów.

    Podczas pobytu w Bydgoszczy włoska delegacja, jak na ekspertów w zakresie utrzymania czystości przystało, zwiedziła również Muzeum Mydła i Historii Brudu. Odwiedzili także Wieżę Ciśnień. Pod opieką przewodnika zwiedzili także śródmieście. Byli pod wrażeniem naszego miasta, zwłaszcza w zakresie rozwiązań w sektorze gospodarki komunalnej. W spotkaniu uczestniczył także Adam Musiała, dyrektor Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Giovanni Bonanini, dyrektor kontraktu z Termomeccanica Ecologia SPA i główny wykonawca bydgoskiej inwestycji. 

1458214622
1458214622 1458214622