Z myślą o ekologii

Nasza Spółka została przyjęta w poczet członków Izby zrzeszającej 130 krajowych przedsiębiorstw działających w sektorze gospodarki odpadami. Stosowna uchwała Zarządu KIGO została przyjęta na posiedzeniu Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w dniu 26 listopada br.

KIGO jest organizacją samorządu gospodarczego. Angażuje się w działania mające na celu wprowadzenie w Polsce takich rozwiązań prawnych, które przyczynią się do budowania stabilnych systemów gospodarki odpadami w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania potencjału spółek samorządowych. Jako zrzeszenie głównie firm komunalnych Izba stale współpracuje ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Unią Metropolii Polskich.

Głównym celem Izby jest reprezentowanie interesów gospodarczych jej Członków zarówno wobec administracji rządowej jak i samorządowej. Izba jest także organem opiniującym w procesie legislacyjnym. KIGO jest pełnoprawnym Członkiem Municipal Waste Europe, organizacji reprezentującej interesy firm samorządowych wobec Parlamentu i Komisji Europejskiej, zrzeszającej Izby z sektora gospodarki odpadami z 19 krajów Europy.

(źródło: www.kigo.pl)