MKUO ProNatura sp. z o.o. rozpoczyna oficjalnie współpracę z Zespołem Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy. Technik analityk i technik ochrony środowiska – z myślą o przyszłych absolwentach tych kierunków podpisane zostało 21 marca porozumienie o współpracy. Dzięki tej inicjatywie pierwsi uczniowie tej placówki będą mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych w ProNaturze już w kwietniu tego roku.

- Cieszymy się z tego partnerstwa, nasi uczniowie będą mogli zapoznać się nie tylko z technologią, ale i z linią wykorzystania odpadów oraz działaniem kompostowni. Dużym udogodnieniem będzie możliwość wykorzystania laboratorium na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. (…) Ochrony środowiska nie da się nauczyć „tylko z książką”, stąd ta współpraca jest dla nas bardzo ważna – mówiła Lucyna Brodziak, dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych w Bydgoszczy. O realizacji porozumienia i perspektywach dalszych działań mówił Krzysztof Piasecki, kierownik kształcenia zawodowego w tej placówce.

Umowa została oficjalnie podpisana w siedzibie Spółki ProNatura na terenie bydgoskiej ekoelektrociepłowni. Podczas spotkania, prezes zarządu Konrad Mikołajski oraz wiceprezes Dariusz Gręzicki podkreślali znaczenie tej inicjatywy dla rozwoju Spółki i możliwości zatrudniania wykwalifikowanych specjalistów w przyszłości.

Technikum w Zespole Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy jest wśród 100 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”. Kształcenie odbywa się w ramach Technikum Chemicznego, Ochrony Środowiska, Obsługi Turystycznej, Fotochemicznego i Poligraficznego. Placówka prowadzi także kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym m.in. bezpłatny zawodowy kurs kwalifikacyjny fotografów.