Nawóz organiczny PRONATURAL to produkt powstały w kompostowni ProNatury. Pierwsza transza nawozu jest już zapakowana w worki i gotowa do dystrybucji! W sobotę 1 kwietnia, podczas Drzwi Otwartych w ekoelektrociepłowni, będziemy go rozdawać – i nie jest to prima aprilis! Kilkaset worków po ok. 10 kg będzie czekać na odwiedzających Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych przy ul. Ernsta Petersona 22. Zapraszamy w godz. 10.00-14.00.

Nawóz organiczny pod nazwą „Pronatural” został oficjalnie dopuszczony do obrotu decyzją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 30 stycznia br. To produkt powstały w kompostowni, będącej jednym z elementów flagowej inwestycji ProNatury – Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Kompost zawiera substancje organiczne i składniki pokarmowe dla roślin NPK czyli azot (N), fosfor (P) i potas (K) w postaci przyswajalnej przez rośliny. Może być stosowany w uprawach rolniczych roślin polowych na wszystkich glebach i w rekultywacji gleb zdegradowanych. Jest łatwo przyswajalny, cechuje go wysoka koncentracja składników pokarmowych i nadaje się do wiosennego nawożenia. Należy do wymieszać z glebą i z powodzeniem można go użyć nawet w ramach gospodarstwa domowego.

- Dajemy „drugie życie” odpadom. Tysiące osób odwiedzających naszą instalację może zobaczyć jak powstają z nich m.in. prąd i ciepło. Nawóz organiczny, powstały z odpadów zielonych z selektywnej zbiórki jest dopełnieniem tego zobowiązania – mówi prezes zarządu ProNatury Konrad Mikołajski.

Nowoczesna kompostownia o wydajności 4 000 Mg/rok znajduje się przy ul. Prądocińskiej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami ProNatury. W skład materiału poddawanemu kompostowaniu wchodzą: liście, trawa, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, odpady powstające w wyniku pielęgnacji i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni, odpady pochodzenia roślinnego z targowisk, parków, zieleńców miejskich i ogrodów. W składzie kompostowanej masy nie znajdują się natomiast odpady pochodzenia zwierzęcego, ani żadne ich pochodne. Masa nie zawiera ponadto odpadów kuchennych.