Z myślą o ekologii

 

Przedstawiciele Oddziału Bydgoskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) zwiedzili Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Kilkanaście osób wzięło udział w wizycie studyjnej, która odbyła się w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych. Członkowie Oddziału Bydgoskiego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) z dużym zainteresowaniem zwiedzali instalację, gdzie mieli okazję przekonać się, że jest ona nowoczesna oraz ekologiczna. Podczas spaceru po obiekcie zaprezentowane zostały m.in. centralna dyspozytornia, hala waloryzacji żużla, pomieszczenia techniczne oraz tzw. "bunkier na odpady". Goście mieli możliwość obejrzenia filmów promujących ZTPOK oraz zobaczyć dokładnie odwzorowane makiety ekoelektrociepłowni oraz kompostowni.

Warto przypomnieć, że Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych jest kontynuatorem tradycji wielu pokoleń inżynierów i techników skupionych początkowo w powstałym w 1919 roku Zrzeszeniu Gazowników Polskich. Jest to niezależna i dobrowolna organizacja naukowo-techniczna, skupiająca osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych.

Stowarzyszenie jest organizacja pozarządową, ma charakter proekologiczny i w swojej działalności kładzie szczególny nacisk na rozwój i propagowanie metod i urządzeń inżynierii sanitarnej i inżynierii środowiska, służących ochronie środowiska naturalnego.

Fotorelacja na naszym FB...