Z myślą o ekologii

 

Obrady Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyły się w siedzibie ProNatury przy ul. Ernsta Petersona 22 w Bydgoszczy. Jednym z punktów spotkania było wręczenie listu gratulacyjnego dla Konrada Mikołajskiego, prezesa Zarządu Spółki.

 

- Prezesowi ProNatury, panu Konradowi Mikołajskiemu przyglądaliśmy się prowadząc analizy do konkursu „Biznesmen Roku”. W prowadzonym przez nas od ponad 20 lat konkursie stworzyliśmy nową kategorię: Eko. Po analizie szeregu firm z całego regionu, m.in. pod kątem wyników finansowych oraz ich rozwoju, doszliśmy do wniosku, że liderem w tej kategorii jest ProNatura, a w zasadzie jej prezes, bo wyróżniamy człowieka, ale za nim stoją efekty w postaci wyniku firmy. Dlatego postanowiliśmy, że najbliższe walne zebranie odbędzie się w ProNaturze – powiedział nam Piotr Terlecki, prezes Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Piotr Terlecki podziękował prezesowi ProNatury w imieniu Rady za współpracę i zaangażowanie w aktywność IPH, wręczając na ręce Piotra Kurka, kierownika biura promocji i komunikcji społecznej list gratulacyjny.

Zgromadzeni zapoznali się ponadto z prezentacją na temat ProNatury oraz zobaczyli z bliska, jak działa Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych.

Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest jedną z najstarszych organizacji około biznesowych zrzeszającą przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego, którym gwarantuje obronę ich interesów oraz reprezentację wobec różnych szczebli władz państwowych i samorządowych. Swoim członkom oferuje szeroki zakres usług m.in. bezpłatne doradztwo prawne, ochronę przed nieuczciwą konkurencją, pomoc w znalezieniu partnerów handlowych, a także w pozyskiwaniu środków unijnych dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego od wielu lat jest również czołową Instytucją edukacyjną w regionie, a także członkiem Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.

iph w pronaturz...
iph w pronaturze 1 iph w pronaturze 1
iph w pronaturz...
iph w pronaturze 2 iph w pronaturze 2
iph w pronaturz...
iph w pronaturze 3 iph w pronaturze 3
iph w pronaturz...
iph w pronaturze 4 iph w pronaturze 4
iph w pronaturz...
iph w pronaturze 5 iph w pronaturze 5
iph w pronaturz...
iph w pronaturze 6 iph w pronaturze 6
iph w pronaturz...
iph w pronaturze 7 iph w pronaturze 7