Prezes Zarządu spółki ProNatura, Konrad Mikołajski otrzymał Odznakę honorową "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Minister Środowiska przyznaje ją za wybitne osiągnięcia w wyniku prowadzenia działań wieloletnich lub jednorazowych na rzecz ochrony środowiska w skali ogólnopolskiej, międzynarodowej lub w skali regionalnej i lokalnej.

 

Z wnioskiem o nadanie tego prestiżowego wyróżnienia dla Konrada Mikołajskiego wystąpił Zarząd, obchodzącej 15-lecie działalności, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Do odznaczenia wybrano grupę tylko 18 kandydatów, reprezentujących przedsiębiorstwa zrzeszone w Izbie. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się 14 czerwca podczas konferencji KIGO w Gdyni.
Odznakę mogą otrzymać m.in. naukowcy za wybitne osiągnięcia naukowe lub pedagogiczne w zakresie ochrony środowiska, działacze proekologiczni organizacji pozarządowych za długoletnią działalność o znaczeniu regionalnym lub ogólnopolskim, która przyniosła wymierne efekty dla ochrony środowiska czy realizatorzy projektów ekologicznych o szczególnym znaczeniu dla Polski lub regionu.
Odznaka została ustanowiona 28 maja 1985 roku uchwałą Rady Ministrów w celu wyróżnienia osób zasłużonych dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jest jednostopniowa i może być nadana tylko raz danej osobie. Nadanie potwierdza się legitymacją wręczaną łącznie z Odznaką. Od 2003 roku nawiązuje do kuli ziemskiej, ma kształt okrągłego medalu o średnicy 35 mm i jest wykonana z metalu w kolorze złotym i srebrnym.

                                      Odznaka Ministra Środowiska