Prace przy pierwszym etapie modernizacji należącej do ProNatury Stacji Segregacji Odpadów dobiegają końca. W poniedziałek 13 sierpnia rozpoczął się rozruch nowoczesnego separatora fotopneumatycznego.

 

Będzie on służył do automatycznego wybierania tworzyw sztucznych, tzw. „petów”, w podziale na kolory oraz papieru. Skutkiem tego będzie zwiększenie poziomu recyklingu oraz poprawa warunków pracy osób obsługujących sortownię - zamiast wybierać surowce ze strumienia odpadów, będą tylko doczyszczać wybrane przez separator surowce z nieczystości.
Montaż samego separatora fotopneumatycznego trwał ok. tygodnia, a całość prac, m.in. przebudowa kabiny sortowniczej, przenośnika taśmowego, instalacji elektrycznej oraz ramp, trwała ponad miesiąc. Rozpoczęty właśnie rozruch zamontowanej instalacji jest bardzo istotny, gdyż trzeba ją przetestować i ustawić w taki sposób, by działała bez zarzutów. Unowocześnione linie technologiczne sortowni odpadów mają zacząć normalnie funkcjonować w przyszłym tygodniu.
Podczas tegorocznego, pierwszego etapu modernizacji SSO zamontowano separator fotopneumatyczny, separator rozdzielający frakcje żelazne i nieżelazne, kompresor, system przenośników taśmowych, kabinę sortowniczą oraz urządzenia klimatyzacyjne. W przyszłym roku rozpocznie się drugi etap przebudowy i modyfikacji Stacji, których celem będzie podniesienie ilości surowca wysortowywanego ze strumienia odpadów opakowaniowych z Miasta Bydgoszczy.
Wykonawca modernizacji instalacji ProNatury - wiodący na rynku polskim producent instalacji do przetwarzania różnych rodzajów odpadów - Sutco-Polska Sp. z o.o., został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.
Sutco-Polska jest częścią grupy Sutco, w skład której wchodzą jeszcze cztery kolejne przedsiębiorstwa: Sutco RecyclingTechnik w Niemczech, Sutco UK w Wielkiej Brytanii, Sutco Iberica w Hiszpanii oraz Sutco Brasil w Ameryce Pd. Od 1999 roku Sutco-Polska działa aktywnie na rynku w naszym kraju, tworząc koncepcje linii technologicznych do przetwarzania odpadów i poszerzając każdego roku grono swoich zadowolonych klientów.
Wartość inwestycji wynosi 4 661 700 zł brutto.
- To dla nas bardzo ważna inwestycja, gdyż w wyniku modernizacji SSO podniesie się efektywność w procesie wysortu surowca ze zmieszanych opakowań odpadowych produkowanych przez mieszkańców Bydgoszczy – mówi Konrad Mikołajski, prezes spółki ProNatura.
Stacja Segregacji Odpadów mieszcząca się przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy jest jedną z kluczowych instalacji prowadzonych przez MKUO ProNatura Sp. z o.o. Uruchomiona w 2003 roku jest zasadniczym ogniwem procesu odzysku odpadów opakowaniowych dla miasta. Od 1 stycznia 2016 roku do SSO trafiają tylko odpady ze zbiórki selektywnej.