Do odpadów zielonych powstających na terenach zamieszkałych i ogródkach działkowych zaliczamy:

  • skoszoną trawę,
  • liście,
  • gałęzie (rozdrobnione, pocięte).

W celu odbioru odpadów zielonych, właściciel nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, składa – do 31 marca każdego roku - zgłoszenie w zakresie podstawienia pojemnika i odbioru odpadów. Odpady gromadzone ‘’luzem” nie będą odbierane.

Potrzebę odbioru odpadów należy zgłosić najpóźniej dwa dni przed datą odbioru.

Zgłoszenia przyjmowane są mailowo pod adresem: klient@pronatura.bydgoszcz.pl  lub telefonicznie pod numerem 52 522 22 88.

 

Odbiór odbywa się z częstotliwością:

1.   w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej:  co 7 dni w okresie od 15 kwietnia do 31 października oraz co 14 dni w okresie od 1 listopada do 15 grudnia,

2.  w przypadku nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej: nie więcej niż 15 razy w ciągu roku kalendarzowego w okresie od 15 kwietnia do 15 grudnia.  

Odpady należy wystawiać przed posesję do godziny 6:00 – w dni określone w harmonogramie:

1.       Sektor VI:    6/1 – czwartek;   6/2, 6/3 i 6/4 – sobota

2.       Sektor VII:  piątek/sobota

3.       Sektor VIII: piątek/sobota

UWAGA! Z ulic, na których odbiór realizowano w piątek, w sobotę odpady nie będą już odbierane.