POBIERZ INFORMATOR O ZASADACH KORZYSTANIA Z WORKÓW BIG BAG NA ODPADY POREMONTOWE

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta - tel. (52) 522 22 88 lub 609 669 941, e-mail: klient@pronatura.bydgoszcz.pl.