Logo Silea         Silea SpA

              Porozumienie o współpracy dot. wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska zawarte 17 marca 2016 r  .

              Więcej: http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/aktualnosci/783-pronatura-z-wloskim-partnerem

 

Logo kremenchuk invest 850x600m Kremenchuk Invest

 Porozumienie o współpracy zawarte 12 maja 2016 r.

 Więcej: http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/aktualnosci/842-pronatura-bedzie-wspolpracowac-z-ukrainskim-miastem-krzemienczuk

 

utp  Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

  Umowa o współpracy zawarta 2 czerwca 2015 r. dot.: współpracy w zakresie prac badawczych, analitycznych, proinnowacyjnych i wdrożeniowych;
  kursów   i szkoleń specjalistycznych; organizacji i realizacji praktyk studenckich; organizacji konferencji, seminariów, lub wystaw, wspólnego
  uczestnictwa w konferencjach i sympozjach zewnętrznych; projektowania, koordynacji i realizacji wspólnych przedsięwzięć.

 

logo ZSCH

 Zespół Szkół Chemicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy

Porozumienie o współpracy zawarte 21 marca 2017 r.

Więcej: http://www.pronatura.bydgoszcz.pl/aktualnosci/922-pronatura-miejscem-praktyk-dla-dwoch-zawodow