Z myślą o ekologii

ProNatura dostosowała funkcjonowanie zintegrowanego systemu zarządzania do wymagań nowych norm ISO 9001 oraz ISO 14001 i poddała się ocenie jednostki certyfikującej. Uaktualnione certyfikaty obejmują teraz również wytwarzanie energii z odpadów. Otrzymane dokumenty potwierdzają, że Spółka jest organizacją zarządzaną według najwyższych, profesjonalnych standardów.

 

W 2016 roku, po 9-miesięcznym okresie wdrożeniowym, ProNatura po raz pierwszy otrzymała certyfikaty jakości zarządzania w zakresie odbioru odpadów komunalnych, przyjmowania i unieszkodliwiania odpadów, segregacji odpadów i odzysku surowców wtórnych oraz oczyszczania miasta.

- To bez wątpienia ważne wydarzenie w historii tej firmy i wspólny sukces całej kadry, oparty na wielomiesięcznej pracy. A tak naprawdę dzięki tym certyfikatom jesteśmy w stanie jeszcze więcej wysiłku poświęcić na dalsze doskonalenie pracy – mówił po pierwszej certyfikacji Konrad Mikołajski, prezes zarządu ProNatury.

Certyfikat przyznany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. był wydany za zgodność z normami: PN-EN ISO 9001:2009 (system zarządzania jakością), PN-EN ISO 14001:2005 (system zarządzania środowiskiem) oraz PN-N-18001:2004 (system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy).

Pod koniec 2015 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) wydała nowe edycje normy ISO 9001 i ISO 14001. Został również wyznaczony trzyletni okres dostosowania funkcjonujących już systemów zarządzania do nowych, zmienionych wymagań. Chcąc zapewnić ciągłość posiadanego certyfikatu podjęto w Spółce decyzję o dostosowaniu już funkcjonującego zintegrowanego systemu zarządzania do wymagań nowych norm oraz poddaniu ich funkcjonowania ocenie jednostki certyfikującej, w ramach auditu nadzoru. ProNatura postanowiła też rozszerzyć funkcjonowanie wymagań ZSZ na Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych oraz Stację Przeładunkową Odpadów.

W lutym br. Spółka przeszła pozytywną weryfikację auditorów PCBC S.A. i otrzymała dwa certyfikaty – od PCBC i IQNet (międzynarodowe stowarzyszenie krajowych jednostek certyfikujących). Obejmują swym zakresem odbiór odpadów komunalnych, przyjmowanie i unieszkodliwiania odpadów, segregację odpadów i odzysk surowców wtórnych, oczyszczanie terenów oraz wytwarzanie energii z odpadów.

- Nie ustajemy w ciągłym rozwoju firmy i dążeniu do usprawnień jej funkcjonowania. Cieszę się więc, że auditorzy po raz kolejny docenili ProNaturę i potwierdzili, iż działa według najwyższych, profesjonalnych standardów. To ogromny sukces naszych pracowników, a także motywacja do dalszego działania z myślą o klientach oraz ekologii – mówi Konrad Mikołajski.

certyfikat pn-e...
certyfikat pn-en iso 9001_2015-10 pn-n-18001_2004 pn-en iso 14001_2015-09 pl certyfikat pn-en iso 9001_2015-10 pn-n-18001_2004 pn-en iso 14001_2015-09 pl
certyfikat pn-e...
certyfikat pn-en iso 9001_2015-10 pn-n-18001_2004 pn-en iso 14001_2015-09 eng certyfikat pn-en iso 9001_2015-10 pn-n-18001_2004 pn-en iso 14001_2015-09 eng
certyfikat pn-e...
certyfikat pn-en iso 9001_2015-10 pn-en iso 14001_2015-09 eng certyfikat pn-en iso 9001_2015-10 pn-en iso 14001_2015-09 eng